مقالات security
گواهینامه SSL چیست و چرا به آن نیاز داریم؟

HTTPS و SSL چیست؟ HTTPS واقعا فقط مجموع مجموعه ای از پروتکل ها است: HTTP، SSL (یا TLS) و TCP.     به عنوان بخشی از پروتکل HTTPS، SSL ...

آماده یک سرمایه گذاری هوشمندانه روی برند خودتان هستید؟

برای مشاوره با ما مشخصات خود را وارد کنید تا تیم پیام آوا در سریعترین زمان با شما تماس بگیرند.