قوانین شرکت پیام آوا

کلیه قوانین شرکت در تاریخ اول فروردین ۱۳۹۵ به امضا مدیران شرکت پیام آوا رسیده است. لذا از کلیه کاربران محترام پیام آوا خواهشمندیم قبل از اخد قرار داد یا ثبت سفارش کلیه مفاد قوانین را مطالعه فرمایید زیرا مسئولیت هرگونه عدم رعایت قوانین بر عهده کاربران میباشد.

آماده یک سرمایه گذاری هوشمندانه روی برند خودتان هستید؟

برای مشاوره با ما مشخصات خود را وارد کنید تا تیم پیام آوا در سریعترین زمان با شما تماس بگیرند.