021 44342032
طراحی سایت در پیام آوا

طراحی سایت در پیام آوا

طراحی سایت همایش به منظور اطلاع رسانی زمان و محل برگزاری، جذب شرکت کنندگان، شرایط آثار ارسالی، محورهای همایش، داوری، و .. صورت می گیرد. در حال حاضر همایش ها، کنفرانس ها و سیمنارهای متنوع در زمینه های مختلف مانند: علمی، ورزشی، فرهنگی ، فنی و مهندسی غذا و دارو غیره در کشورمان و همچنین در سرتاسر جهان برگزار می گردد.

طراحی سایت همایش به دو صورت کلی طراحی سایت اختصاصی همایش و طراحی سایت اطلاع رسانی عمومی همایش ها قابل انجام است. طراحی سایت اختصاصی همایش که وابسته به یک شرکت یا سازمان دولتی یا غیر دولتی است و برنامه های سمینار یا کنفرانس را منعکس می نماید.

قبل از هر چیز توجه اقدام به طراحی سایت خود خواهید کرد. به این موضوع بسیار حائز اهمیت است که طراحی سایت به مانند تمام حرفه های دیگر در عصر مدرن نیاز به تخصص های حرفه ای دارد. فکر کنم اگر اول شاخصه های طراحی سایت تهران و طراحی سایت شرکتی را بدانید با دید بهتری اقدام به طراحی سایت خود می کنید.

نمونه کارهای منتخب طراحی سایت

ضرورت طراحی وب سایت همایش

آگهی و تبلیغ در مورد زمان برگزاری همایش و یا کنفرانس و محل برگزاری همایش و معرفی موضوعات همایش و محل کنفرانس و کارگاه های  آموزشی و سمینارها از طریق صدا و سیما و یا رسانه های چاپی هزینه بسیار زیادی دارد. بهترین راه برای اطلاع رسانی موارد فوق، بهره گیری از طراحی سایت همایش است که هم هزینه کمتری داشته و بطور شبانه روزی در دسترس بوده و اخبار و رویدادها را می تواند به مخاطبان منعکس نماید، علی الخصوص اینکه طراحی سایت همایش برای کنفرانس ها و همایش های گسترده ملی و  بین المللی کارآیی فوق العاده ای دارد.

آنچه شرکای تجاری ما از تیم ما می گویند

Mrs.inanlo Cyrus Wheels

As a founder and designer, I've never found a more reliable and professional website development company than Payam Ava Pardazesh Co. We carried out all of our collaboration processes for making our company's websites from A to Z online, which was very helpful ...

Cyrus Wheels
شرکت رنگ یزدی شرکت رنگ یزدی

قبل از هر گونه نظر در رابطه با ظاهر در مرحله ی اول باید از پشتیبانی مناسب و قوی در رابطه با طراحی سایت مان تمجید کنم. در تمامی مراحل طراحی و تا ریزترین موارد ظاهری و فنی سایت، نظر شخص من به صورت کامل در نظر گرفته شد و در نهایت قالب طبق خواسته ی من و متناسب با فعالیت ام توسط متخصصان ‍پیام آوا پیاده ...

شرکت رنگ یزدی
پرویز فتورچی دیجیتال چینج

کار کردن با تیم متخصص پیام آوار بسیار تجربه خوشایندی بود که مطمئنا در پروژه های بعدی هم با آژانس خلاقیت شما کار ...

دیجیتال چینج
امتیاز شما به این برگه:

آماده یک سرمایه گذاری هوشمندانه روی برند خودتان هستید؟

برای مشاوره با ما مشخصات خود را وارد کنید تا تیم پیام آوا در سریعترین زمان با شما تماس بگیرند.