خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران

زمان مطالعه: 7 دقیقهشاید هیچ موضوعی در بازار مالی ایران به اندازه خرید و فروش ارز دیجیتال چالش برانگیز نبوده است. بیت کوین در ایران همچنان وضعیت قانونی مشخصی ندارد. از یک طرف به‌طور رسمی پذیرفته نشده است و قوانین مشخصی هم برای آن وجود ندارد و از طرف دیگر برای سرمایه‌گذاری یا استفاده از … ادامه خواندن خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران