تماس شبانه روزی : 09128458717
021-44045397 021-44045602
نمونه کار ها درباره ما طراحی سایت فروشگاهی طراحی سایت شرکتی

آوای سبز

«از محبت، نار نوری می‌شود. وز محبت، دیو حوری می‌شود » مولوی
آوای سبز

آوای سبز چیست؟

آوای سبز بر گرفته از فضای انسان دوستی و خدمت به جامعه نشات گرفته و سرمش ان همدلی و اسوده زیستن است . انسان دوستی روحی لطیف، قلبی بزرگ، عشقی قوی و باوری عمیق می‌خواهد که ما سعی براین داریم که در این مجموعه با کمک شما دست در دست هم دهیم تا این وظیفه را به مرحله اجرایی دراوریم.

در آوای سبز بخش هایی تهیه و تنظیم شده که همگان میتوانند از تمامی مزایای ان بهرمند شوند. بخش هایی چون کتابخوانی کارافرینی صدای مشتریان تخفیف کمک به محک  و محیط زیست که هر یک به دلایل نیاز روز جامعه ندارک دیده شده که میتوانید با مطالعه در رابطه با انها در هر یک از انها مشارکت نمایید.

ثبت سفارش