تماس شبانه روزی : 09128458717
021-44045397 021-44045602
نمونه کار ها درباره ما طراحی سایت فروشگاهی طراحی سایت شرکتی

تعریف گوگل از وب سایت اسپم

اسپم سایت جبران ناپذیر است

برای همگان آشکار هست چه صفحاتی از نظر گوگل صفحات کم کیفیت یا با کیفیت هستند.  اگر می خواهید از مجازات درامان بمانید، همچنین مهم است که تعریف گوگل از صفحات اسپم را بدانید. می توانید تعریف گوگل از صفحه اسپم رادر زیر بیابید.

آیاگوگل گمان می کند صفحات وب سایت شما اسپم هستند؟

صفحه وبی که دارای کیفیتی پایین است ضرورتا صفحه اسپم نیست. بااین وجود، اگرصفحه وبی عمدا ایجاد می شود تا کاربران را آزار دهد تا از وب سایتتان سودبرد، درجه بندی خوبی را بدست نخواهدآورد. اگر صفحات تان شامل اجزاهای زیرباشد، احتمالا گوگل گمان می برد اسپم هستند:

۱- صفحات تان خراب و مضرباشند.

صفحات طراحی شده تا برای شماره شناسایی ایجاد شده کاربر، اطلاعات حسابداری، و یا اطلاعات کارت اعتباری مضر هستند زیرا هدف دزدی اطلاعات شخصی است. صفحات دانلود خراب دیگر انواع صفحات مضراست. این صفحات اسپم هستند.

۲- صفحات تان فریبنده هستند.

اگر صفحه تان هدفش گول زدن  موتورهای جستجوگر است و برای آنها ایجاد شده نه برای کاربر،  درآن صورت کل آن اسپم درنظر گرفته خواهد شد. مثلا، گوگل شهادت دروغی برای محصول را دوست ندارد و یا صفحاتی را نیز دوست ندارد که هدفشان تنها تشویق کاربران به کلیک کردن بر روی لینکی است. نمونه هایی از صفحات گول زننده در زیرآمده است:

وب سایت هایی که تظاهر می کنند وجود دارد و یا از ظاهر وبسایت های دیگر تقلید می کنند.

صفحات وبی که ادعا می کنند نظرسنجی باشد، اما درعوض گذرواژه ها و یااطلاعات شاخصی رامی دزدند.

وب سایت هایی که ادعا می کنند مروری مستقل راپیشنهاد دهند و یا اطلاعات دیگر راجع به محصولات را به اشتراک گذارند، اما در واقع ایجاد می شوند تا برای مالک وب سایت کسب درآمد کنند.

وب سایت هایی که ادعا می کنند وب سایت شخصی فرد مشهوری هستند، درواقع وب سایت هایی هستند که ایجاد می شوند تا برای مالک وب سایت بدون کسب اجازه مالک سایت  کسب درآمدکند.

گوگل نیز طراحی سایت صفحه گول زننده را دوست ندارد. اگر صفحه تان عمدا طراحی شده است تا تعداد کاربران را زیادکند تا بر روی تبلیغات ، لینک ها و یا لینک های دانلود خراب کلیک کنند، در آن صورت اسپم تلقی می شود.

نمونه ای رایج از این صفحه جستجوی تحقیق تقلبی است که شامل طراحی هایی است که با ظاهر نتایج موتورجستجوگر تغییر قیافه داده است.

۳٫صفحه تان گول زننده است.

اگر صفحه های وب تان شامل redirect هایی است که هدفشان گول زدن موتورهای جستجوگر و کاربران است، گوگل صفحه را اسپم تلقی می کند. بطور کلی، این یعنی هدایت مجدد به سمت وب سایت هایی غیر مرتبط و یا ارسال مجدد برای سایت های خرید ازطریق لینک های مرتبط.

۴٫صفحات تان ازمحتوای حقیقی برخوردارنیست.

گوگل گمان می کند این گونه ها  صفحات اسپم هستند زیرا دارای محتوای حقیقی نیستند.

صفحاتی که دارای محتوای عمده مفید نیستند و یامحتوای کمی دارند طوریکه صفحه بطور موثری ازمحتوای عمده ای برخوردارنیست.

محتوایی که شامل تقریبا مطالبی نامفهوم است.

محتوایی که بطور خودکار ، با زمان و تلاش کم و یاارزش افزوده برای کاربران ایجاد شده است.

صفحات اسپمی که در گوگل از رنکینگ های بالایی برخوردار نیستند. فرصتی که گوگل وب سایت تان رااز فهرست برمی دارد مخصوصا اگر شامل صفحات اسپم باشد.

سعی نکیند گوگل و یا دیگر موتورهای جستجوگر راگول بزنید. هیچ میانبری برای دستیابی به رنکینگ های بالا وجود ندارد. مطمئن شوید صفات وب تان شامل تمامی اجزاهایی است که گوگل به آن نیاز دارد.

پا نوشت:

طراحی سایت ،  طراحی سایت اصفهان، طراحی سایت شیراز ، طراحی سایت مشهد ، طراحی سایت کرج، طراحی سایت رشت

ثبت سفارش